Zarządzenie Nr 53/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 7 lipca 2011 roku

 

w sprawie wysokości stawek za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach

realizowanych w ośrodku zamiejscowym w Staszowie

 

Na podstawie art. 151 ustawy z dnia 27  lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 10 i 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, poz. 1852 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uczelni na podstawie stosunku pracy i realizujący zajęcia dydaktyczne w ośrodku zamiejscowym w Staszowie, otrzymują wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wykonane w tym ośrodku obliczone według następujących stawek:

 

Lp.

Stanowisko

Stawka za godzinę obliczeniową odpowiadającą 45 minutom

1

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy

 87 zł

2

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, profesor wizytujący, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego

78 zł

3

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy wykładowca

73,50 zł

4

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor

48 zł

 

§ 2

 

Stawki wymienione w § 1 mają zastosowanie do obliczania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe realizowane przez pracowników uczelni w roku akademickim 2010/2011 r.

 

§ 3

 

Zasady wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe regulują odrębne przepisy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 01:10:52

Liczba wyświetleń strony: 1602

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka