Zarządzenie Nr 2/2011

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 stycznia  2011 roku


w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej Uniwersyteckie Centrum Wsparcia
I Rehabilitacji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
w Kielcach oraz zasad działania tej jednostki


Na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z  dnia  27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz 43 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządzam, co następuje:

§ 1

Tworzy się ogólnouczelnianą jednostkę  organizacyjną pod nazwą  Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

§ 2

Wprowadza się regulamin Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, regulujący zasady działania tej jednostki, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:30:34

Liczba wyświetleń strony: 2070

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka