Zarządzenie Nr 27/2011

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno –Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zniesienia i zmiany klauzul wybranych dokumentów niejawnych

 

Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 86 ust. 2 Statutu oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r . o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 poz. 1228) zarządzam, co następuje:

§ 1

Znosi się klauzulę tajności dokumentów niejawnych, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Do naniesienia  zmian, o których mowa w § 1 w ewidencjach oraz na dokumentach wyznaczam Kierownika Kancelarii Tajnej  -  Zenona Walasa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:30:13

Liczba wyświetleń strony: 1687

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka