Zarządzenie nr 87/2011

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 14 listopada 2011 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich UJK

 

 

Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 14 – 21 i 32 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2011 r. Nr 225, poz. 1351) § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

  

 

§ 1

 

Wprowadza się Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich UJK, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 § 2

 

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia uchyla się zarządzenie nr 53/2008 rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniego Jana Kochanowskiego  w Kielcach z dnia 29 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich UJK zmienione zarządzeniem nr 40/2009 rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 6 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
w Kielcach oraz zarządzeniem nr 54/2010 rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich uczestników studiów doktoranckich UJK z  dnia 20 września 2010 roku.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2011r.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:30:00

Liczba wyświetleń strony: 1389

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka