Zarządzenie Nr 22/2011

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 marca 2011 roku


w sprawie zatwierdzenia regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Filii
w Piotrkowie Trybunalskim

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 86 ust. 2 i § 44 ust. 4 Statutu zarządza się, co następuje:  


 § 1

1.      Rektor Uniwersytetu zatwierdza Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Filii
w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2.      Regulamin, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 33/2008 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 04:47:30

Liczba wyświetleń strony: 1716

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka