traci moc na podstawie zarządzenia nr 15/2012

Zarządzenie Nr 72/2011

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 12 października 2011 roku

 

 

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Ekonomii i Administracji na Wydziale Zarządzania i Administracji

 

 

                     Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Na Wydziale Zarządzania i Administracji w Instytucie Ekonomii i Administracji:

1) likwiduje się:

a)        Zakład Prawa Administracyjnego,

b)        Zakład Historii Państwa i Prawa,

c)        Pracownię Polityki Zatrudnienia i Prawa Pracy.

2)      tworzy się Zakład Administracji i Nauk Prawnych,

3)      przekształca się Pracownię Rozwoju Regionalnego Europy Środkowej w Zakład Rozwoju Regionalnego Europy Środkowej.

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1,  dotychczasową treść § 2 zarządzenia nr 65/2010 rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 października 2010 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„W skład Instytutu Ekonomii i Administracji wchodzą:

1)      Zakład Mikroekonomii,

2)      Zakład Makroekonomii,

3)      Zakład Statystyki i Ekonometrii,

      4)      Zakład Gospodarki Regionalnej,

4)      Zakład Historii Myśli Społeczno-Gospodarczej,

5)      Zakład Samorządu Terytorialnego,

6)      Zakład Administracji i Nauk Prawnych,

7)      Zakład Rozwoju Regionalnego Europy Środkowej

8)      Pracownia Finansów i Rachunkowości,

9)      Pracownia Informatyki.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 09:36:32

Liczba wyświetleń strony: 1403

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka