Zarządzenie Nr 42/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 12  maja 2011 roku

 

w sprawie Regulaminu Domu Studenta Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

            Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 86 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Z dniem 1 czerwca 2011 r. wprowadza się Regulamin Domu Studenta Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. Regulamin ustalono w porozumieniu z uczelnianymi organami Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów.

 

§ 2

 

Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1 traci moc obowiązującą Zarządzenie nr 25/97 rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 czerwca 1997roku w sprawie Regulaminu Domu Studenckiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 02:02:50

Liczba wyświetleń strony: 1682

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka