traci moc na podstawie zarządzenia nr 100/2011

Zarządzenie Nr 55/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

z dnia 25 lipca 2011 r.

 

zmieniające zarządzenie nr 31/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej

 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 86 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

  1. W zarządzeniu nr 31/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej dokonuje się zmiany § 6, który otrzymuje następujące brzmienie:

 

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu do:

 

1)     dokonania do dnia 31 października 2011 r. przeglądu i analizy wszystkich wewnętrznych aktów normatywnych regulujących zakres działania  podległych im jednostek  pod względem merytorycznym,

 

2)     do sporządzenia w terminie do 15 listopada 2011 roku  wykazu nieaktualnych wewnętrznych aktów normatywnych oraz sporządzenia projektów nowelizacji tych aktów oraz przekazania ich Biuru Organizacyjno – Prawnemu, celem weryfikacji formalno – prawnej przed wprowadzeniem nowych przepisów w życie.”

 

  1. Pozostałe zapisy zarządzenia nie ulegają zmianie.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 09:35:09

Liczba wyświetleń strony: 1659

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka