zmienione zarządzeniem nr 67/2013

Zarządzenie Nr 24/2011

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  31 marca 2011 roku

w sprawie zasad rozliczania i ewidencji w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
w Kielcach – II etap budowy Campusu Uczelnianego.”

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.) oraz na podstawie  art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223, z późn. zm.) oraz § 86 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się,
co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się w Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach zasady rozliczania i ewidencji projektu „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego W Kielcach – II etap budowy Campusu Uczelnianego.

§ 2

Zasady, o których mowa w § 1, stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia rozpoczęcia projektu.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-10-09 08:24:36

Liczba wyświetleń strony: 1785

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka