traci moc na podstawie zarządzenia nr 50/2011

Zarządzenie Nr 49/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

 w Kielcach

 

z dnia 6 czerwca 2011 roku

 


w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

                     Na podstawie § 14 ust. 7 i § 14 ust. 5 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

W strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego tworzy się jednostkę - Ogród Botaniczny.

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w § 1, dotychczasową treść § 1 zarządzenia nr 66/2010 rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 października 2010 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego zastępuje się treścią w brzmieniu:

„ 1.      Instytut Matematyki,

2.             Instytut Fizyki,

3.             Instytut Biologii,

4.             Instytut Chemii,

5.             Instytut Geografii,

6.             Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska,

7.             Ogród Botaniczny.”

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2011 roku.

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 09:33:30

Liczba wyświetleń strony: 1661

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka