Zarządzenie Nr 17/2011

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

z dnia 14 marca 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia przeglądu i zniszczenia materiałów niejawnych oraz zmiany klauzuli wybranych dokumentów  będących na stanie Kancelarii Tajnej

 

Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 86 ust. 2 Statutu oraz art. 6 ust.3 i 4 oraz art.181 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 182  poz. 1228)  zarządzam, co następuje:

§ 1

 

1.      Powołuje się komisję właściwą do przeprowadzenia przeglądu i zniszczenia dokumentów zdezaktualizowanych oraz sporządzenia wykazu dokumentów do zmiany klauzuli tajności
w następującym składzie:

 

1)        Walas Zenon – Przewodniczący,

2)        Małek Marcin – Członek,

3)        Michno Mieczysław –Członek.

 

2.      Komisję, o której mowa w ust.1 powołuje się do dnia 31 marca 2011 r. Z przeprowadzonych czynności komisja przedłoży rektorowi stosowny protokół w terminie do 15 kwietnia 2011r.

                                                                        

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                             


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 01:39:33

Liczba wyświetleń strony: 1833

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka