Traci moc na podstawie zarządzenia nr 96/2016

 

Zarządzenie Nr 57/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
w Kielcach

z dnia 25 lipca 2011 roku

 

w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych 

 

           

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27  lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 86 ust.1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję ds. weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych w następującym składzie:

 

1)      Barbara Kotras – przewodnicząca,

2)      Anna Żołądek – członek,

3)      Andrzej Zasada – członek,

4)      Jarosław Władyszewski – członek,

5)      Beata Jędrocha – członek.

 

§ 2

 

Zadania Komisji ds. weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych określa w pkt 7.3 oraz 7.4 instrukcja inwentaryzacji rzeczowych aktywów trwałych, środków pieniężnych, prac w toku, należności, zobowiązań oraz pozostałych aktywów i pasywów w Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 3/2010 z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Instrukcji Inwentaryzacji.

 

 

§ 3

 

Traci moc zarządzenie nr 27/2005 z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2016-11-30 12:01:31

Liczba wyświetleń strony: 1658

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka