Zarządzenie Nr 70/2011

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 12 października 2011 r.

 

zmieniające zarządzenie nr 68/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 września 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w ramach projektu „Wiedza i Gospodarka – rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i § 86 ust. 2 Statutu Uniwersytetu zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich w ramach projektu „Wiedza i Gospodarka – rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 68/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  29 września 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      § 2 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Kandydatem uprawnionym do złożenia wniosku o przyznanie Stypendium w ramach Projektu może być wyłącznie osoba spełniająca następujące warunki:

1)      jest zatrudniona w UJK na etacie asystenta lub na stanowisku naukowo – technicznym i posiada otwarty przewód doktorski związany z innowacyjnymi specjalizacjami regionu oraz przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej tzn. przewidywany termin przystąpienia do obrony pracy doktorskiej nie jest dłuższy niż dwa lata od momentu złożenia wniosku (I grupa), albo;

2)      jest uczestnikiem studiów doktoranckich lub posiada otwarty przewód doktorski w dziedzinie (specjalności) o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu (II grupa).”

 

2)      § 5 ustęp 1 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

 

„do dnia 31 października 2011r.”

 

3)      w § 1 i § 2 ust. 1 pkt 5) oraz w załącznikach nr 1 i 2 do regulaminu nazwę: „Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach” zastępuje się nazwą: „Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach”.

 

§ 2

 

Jednolity tekst Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w ramach projektu „Wiedza
i Gospodarka – rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:34:12

Liczba wyświetleń strony: 1444

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka