Traci moc na podstawie zarządzenie nr 70/2017

 

Zarządzenie Nr 101/2011

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 grudnia 2011 r.

 

w sprawie Zasad samooceny oraz przedstawiania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się Zasady samooceny oraz przedstawiania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2017-07-11 09:27:25

Liczba wyświetleń strony: 1288

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka