Zarządzenie Nr 8/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 9 lutego 2011 roku

 

zmieniające zarządzenia nr 45/2009  w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyjazdów pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi w ramach

Programu LLP – Erasmus

 

Na podstawie 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i 86 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

  1. W zarządzeniu rektora nr 45/2009 z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyjazdów pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi w ramach Programu LLP – Erasmus wprowadza się nowy załącznik oznaczony nr 6a (umowa finansowa). Załącznik będzie mieć zastosowanie w przypadku, gdy pracownik zakwalifikowany do wyjazdu do instytucji zagranicznej w ramach Programu LLP- Erasmus otrzyma dofinansowanie na pokrycie części lub całości kosztów podróży.
  2. Umowa, o której mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 10:50:05

Liczba wyświetleń strony: 2026

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka