Zarządzenie Nr 71/2011

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 12 października 2011 roku

 

 

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego w Uczelni

 

 

Na podstawie art.129 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.), art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 86 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

  1. Ustala się dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dzień 31 października 2011 roku (poniedziałek) jako wolny od pracy, którego odpracowanie wyznacza się na dzień 5 listopada 2011 roku (sobota).
  2. W przypadku konieczności wykonania pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w dniu ustalonym jako wolny, decyzję o zmianie harmonogramu czasu pracy podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 02:20:17

Liczba wyświetleń strony: 1648

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka