Zarządzenie Nr 33/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 maja 2013 roku

w sprawie zmiany zarządzenia nr 23/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia terminarza postępowania kwalifikacyjnego i sposobu elektronicznej rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późń. zm.) oraz § 8 uchwały nr 43/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ze zm., zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu nr 23/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie  określenia terminarza postępowania kwalifikacyjnego i sposobu elektronicznej rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014  
w § 3  ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) opłata rekrutacyjna na pozostałe kierunki wynosi 85 zł.”

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2013-05-31 13:26:42
Data aktualizacji:2013-05-31 13:26:43

Liczba wyświetleń strony: 3044

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka