Traci moc na podstawie zarządzenia nr 36/2022

Zarządzenie Nr 78/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 16 października 2013 roku

 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji windykacji należności w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego

 

 

Na podstawie art. 66 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.),  § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zarządza się, co następuje:


§ 1

  1. W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK) wprowadza się Instrukcję windykacji należności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Nadzór nad przestrzeganiem Instrukcji, o której mowa w ust. 1 sprawuje Rektor.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2013-10-16
Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2013-10-18 14:42:18
Zaktualizował w BIP:Frankowicz Izabela
Data aktualizacji:2022-08-08 12:05:57

Liczba wyświetleń strony: 2010

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka