traci moc na podstawie zarządzenia nr 55/2014

Zarządzanie Nr  37/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 17 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2009 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyjazdów studentów Uniwersytetu na praktykę zagraniczną w ramach Programu LLP- Erasmus do instytucji partnerskiej oraz zasad przyjazdów studentów zagranicznych na praktykę do Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

W  załączniku do zarządzenia nr 46/2009 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 lipca 2009 roku, dokonuje się poniższych zmian:

1)   nazwę "Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach" zastępuje się nazwą  "Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach".

2)   załącznik nr 4 do Regulaminu - umowa ze studentem - otrzymuje brzmienie wskazane w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-06-17 14:05:15
Data aktualizacji:2014-08-04 13:29:56

Liczba wyświetleń strony: 1543

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka