Traci moc na podstawie zarządzenia nr 48/2017
 
Zarządzenie Nr 3/2013
 
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
z dnia 15 stycznia 2013 roku
 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 69/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 17 września 2012 roku w sprawie udzielania prorektorom pełnomocnictw do podpisywania dyplomów absolwentów Uczelni oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych
 
 
Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późń. zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje: 
 
§ 1
 
W zarządzeniu Nr 69/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 września 2012 roku w sprawie udzielania prorektorom pełnomocnictw do podpisywania dyplomów absolwentów Uczelni oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych dokonuje się w § 1 ust. 3 zmiany polegającej na dodaniu pkt 3) w brzmieniu:
 
„ 3) prorektorowi ds. rozwoju i finansów – dr hab. Barbarze Zbroińskiej prof. UJK.”
 
 § 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2013-01-15 14:35:14
Data aktualizacji:2017-07-11 09:42:25

Liczba wyświetleń strony: 1763

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka