Traci moc na podstawie zarządzenia nr 83/2016

Zarządzenie Nr 8/2013

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 lutego 2013 roku

w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego

 

                      Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W strukturze Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Wydziału Humanistycznego dokonuje się zmiany polegającej na likwidacji Zakładu Teorii i Historii Kultury.

 

§ 2

Po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w § 1, dotychczasową treść § 5 zarządzenia nr 83/2012 rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 września 2012 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego zastępuje się treścią
w brzmieniu:

 

㤠5

            W skład Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa wchodzą:

1.      Zakład Bibliologii i Informatologii,

2.      Zakład Medioznawstwa,

3.      Zakład Dziennikarstwa,

4.      Zakład Historii Prasy i Książki. ”

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-02-21 14:26:18
Data aktualizacji:2016-10-26 11:03:53

Liczba wyświetleń strony: 1727

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka