Zarządzenie Nr 66/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach

z dnia 30 września 2013 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji

 

 

Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

 1. W strukturze Instytutu Ekonomii i Administracji Wydziału Zarządzania i Administracji dokonuje się poniższych zmian:
 1. Likwiduje się:
 1. Zakład Makroekonomii,
 2. Zakład Gospodarki i Rozwoju Regionalnego,
 3. Pracownię Finansów i Rachunkowości,
 4. Pracownię Informatyki.
 1. Tworzy się:
 1. Zakład Makroekonomii i Finansów,
 2. Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji,
 3. Zakład Ekonomii Międzynarodowej.

 

 1. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1, dotychczasową treść § 2 zarządzenia 113/2013 rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„W skład Instytutu Ekonomii i Administracji wchodzą:

1)      Zakład Mikroekonomii,

2)      Zakład Makroekonomii i Finansów,

3)      Zakład Statystyki i Ekonometrii,

             4)      Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji,

5)      Zakład Historii Myśli Społeczno-Gospodarczej,

6)      Zakład Samorządu Terytorialnego,

7)      Zakład Administracji i Nauk Prawnych,

8)      Zakład Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

9)      Zakład Ekonomii Międzynarodowej.”

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-10-03 12:19:54
Data aktualizacji:2013-10-03 12:19:55

Liczba wyświetleń strony: 1438

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka