Zarządzenie Nr 7/2013
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 20 lutego 2013 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla profesorów wizytujących na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach projektu PROGRESS – Program rozwoju: Gospodarka – Edukacja – Sukces. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin przyznawania stypendiów dla profesorów wizytujących na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach projektu PROGRESS – Program rozwoju: Gospodarka – Edukacja – Sukces, wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Regulamin,
o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-02-21 14:27:13
Data aktualizacji:2013-02-21 14:30:11

Liczba wyświetleń strony: 1669

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka