Traci moc na podstawie zarządzenia nr 75/2016

Zarządzenie Nr 70/2013

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  8 października 2013 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 58/2013 z dnia 13 września 2013 roku w sprawie określenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz w związku z § 8 pkt 3  Uchwały Senatu Nr 26/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu nr 58/2013 z dnia 13 września 2013 roku w sprawie określenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia § 4 otrzymuje brzemiennie:

 

 

„§ 4. Procedury, o których mowa w  §1 ust. 1 zostaną zamieszczone w Księdze  procedur przygotowanej przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia i zatwierdzonej przez Rektora.”.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-10-18 14:32:19
Data aktualizacji:2016-10-06 09:28:52

Liczba wyświetleń strony: 1425

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka