Zarządzenie Nr 81/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 października 2013 roku

w sprawie liczby doktorantów uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

w UJK oraz wysokości zwiększenia stypendium w roku akademickim 2013/2014.

 

Na podstawie art. 200a  ustawy  z  dnia 27 lipca 2005 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), § 25 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w  sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz. 1351), § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 1 i 2 Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 88/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zmienionego zarządzeniem nr 53/2013 zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Liczba doktorantów uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UJK w roku akademickim 2013/2014  odbywających studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Humanistycznym UJK wynosi:

 

1)   na kierunku językoznawstwo:

 

     a)  jeden doktorant studiujący na pierwszym roku studiów,

     b)  jeden doktorant studiujący na drugim roku studiów,

     c)  zero doktorantów studiujących na trzecim roku studiów,

     d)  dwóch doktorantów studiujących na czwartym roku studiów.

 

2)   na kierunku historia:

 

     a)  siedmiu doktorantów studiujących na pierwszym roku studiów,

     b)  czterech doktorantów studiujących na drugim roku studiów,

     c)  trzech doktorantów studiujących na trzecim roku studiów,

     d)  trzech doktorantów studiujący na czwartym roku studiów.

 

3)   na kierunku literaturoznawstwo:

 

     a)  sześciu  doktorantów studiujących na pierwszym roku studiów.

    

§ 2

 

Liczba doktorantów uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UJK w roku akademickim 2013/2014 odbywających studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK wynosi:

 

1)   na kierunku biologia:

 

     a)  trzech doktorantów studiujących na pierwszym roku studiów,

     b)  dwóch doktorantów doktorant studiujący na drugim roku studiów.

 

2)   na kierunku chemia:

 

     a)  jeden doktorant studiujący na pierwszym roku studiów,

     b)  trzech doktorantów studiujących na drugim roku studiów.

 

3)   na kierunku fizyka:

 

     a)  zero  doktorantów studiujących na pierwszym roku studiów,

b)  jeden  doktorant studiujący na drugim roku studiów.

 

4)   na kierunku geografia:

 

     a)  dwóch  doktorantów studiujących na pierwszym roku studiów,

b)  dwóch  doktorantów studiujących na drugim roku studiów.

 

§ 3

 

Liczba doktorantów uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UJK w roku akademickim 2013/2014 odbywających studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK wynosi:

 

1)   na kierunku pedagogika:

 

     a)  dwóch doktorantów studiujących na pierwszym roku studiów,

     b)  trzech doktorantów studiujących na drugim roku studiów.

 

2)   na kierunku sztuki piękne:

 

     a)  czterech doktorantów studiujących na pierwszym roku studiów,

     b)  sześciu doktorantów studiujących na drugim roku studiów.

 

§ 4

 

Wysokość kwoty zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2013/2014 wynosi tysiąc złotych.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2013 roku.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-10-30 10:37:44
Data aktualizacji:2013-10-30 10:37:45

Liczba wyświetleń strony: 1409

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka