zmiany w zarządzeniu nr 92/2013, 9/2014, 84/2015, 6/2016, 24/2016, 54/2016, 34/2017, 9/201851/2018, 33/2019

Zarządzenie Nr 45/2013

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 1 lipca 2013 r.

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zm.) oraz § 69 ust. 3 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, na wniosek Kanclerza zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwanego dalej Uczelnią, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Regulamin, o którym mowa w § 1,  określa strukturę administracyjną, kompetencje kierowników
oraz zadania jednostek organizacyjnych administracji Uczelni.

 

§ 3

 

 1. Schemat organizacyjny Uczelni określają załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
 2. Jednolite symbole jednostek organizacyjnych Uczelni określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.
 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc:
 1. Zarządzenie Nr 52/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego
  w Kielcach z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Uczelni,
 2. Zarządzenie Nr 56/2008 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 5 listopada 2008 roku zmieniające zarządzenie
  Nr 52/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Uczelni,
 3. Zarządzenie Nr 7/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 lutego 2010 roku zmieniające zarządzenie Nr 52/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Uczelni,
 4. Zarządzenie Nr 18/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2010 roku zmieniające zarządzenie Nr 52/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Uczelni,
 5. Zarządzenie Nr 50/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 września 2010 roku zmieniające zarządzenie
  Nr 52/2007 Rektora z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Uczelni,
 6. Zarządzenie Nr 59/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 września 2010 roku zmieniające zarządzenie
  Nr 52/2007 Rektora z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Uczelni,
 7. Zarządzenie Nr 77/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 grudnia 2010 roku zmieniające zarządzenie Nr 52/2007 Rektora z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Uczelni,
 8. Zarządzenie nr 3/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 stycznia 2011 roku zmieniające zarządzenie
  nr 52/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Uczelni,
 9. Zarządzenie nr 28/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2011 roku zmieniające zarządzenie
  nr 52/2007 Rektora z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Uczelni,
 10. Zarządzenie nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2011 roku zmieniające zarządzenie
  nr 52/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Uczelni,
 11. Zarządzenie Nr 62/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 września 2011 roku zmieniające zarządzenie
  nr 52/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uczelni,
 12. Zarządzenie nr 1/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 stycznia 2012 roku zmieniające zarządzenie nr 52/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uczelni,
 13. Zarządzenie nr 20/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 marca 2012 roku zmieniające zarządzenie nr 52/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej
  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uczelni,
 14. Zarządzenie nr 27/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2012 roku zmieniające zarządzenie nr 52/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uczelni,
 15. Zarządzenie nr 84/2012 z dnia 28 września 2012 roku zmieniające zarządzenie nr 52/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uczelni.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2013-07-04 14:01:52
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-08-28 12:35:21

Liczba wyświetleń strony: 5493

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka