Zarządzenie Nr 50/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 5 lipca 2013 roku

w sprawie powołania Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich

 

         Na podstawie art 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z nr 164 poz 1365 ze zm.), § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach oraz na podstawie § 6 uchwały Senatu nr 24/2013 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach  z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2013/2014 zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Uniwersytecką Komisję Rekrutacyjną ds. studiów doktoranckich dla przeprowadzenia naboru kandydatów na pierwszy rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2013/2014,
w następującym składzie:

  1. prof. Janusz  Król – przewodniczący komisji,
  2. dr Katarzyna Ziołowicz – sekretarz komisji,
  3. prof. dr hab. Beata Wojciechowska (Wydział Humanistyczny),
  4. prof. dr hab. Teodora Król (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy),
  5. prof. dr hab. Sławomir Koziej (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny),
  6. mgr Arkadiusz Toporski – przedstawiciel samorządu doktorantów.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2013-07-12 13:23:03
Data aktualizacji:2013-07-12 13:28:10

Liczba wyświetleń strony: 1624

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka