Zarządzenie Nr 38/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 17 czerwca 2013 roku

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 47/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 lipca 2010 roku zmieniającego zarządzenie nr 41/2010 z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie zasad gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych.

 

 

            Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 roku Nr 70, poz. 335 ze zm.), art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2007 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)   oraz art. 27 ust. 1
i 2 oraz art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 79, poz. 864 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Uchyla się zarządzenie nr 47/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie  zmiany zarządzenia nr 41/2010
z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie zasad gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-06-17 14:11:02
Data aktualizacji:2013-06-17 14:11:02

Liczba wyświetleń strony: 1643

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka