Zarządzenie Nr 11/2013
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 5 marca 2013 roku

uchylające zarządzenie Nr 65/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 12 września 2012 roku w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Filologiczno – Historycznego Filii
w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się co następuje:

 

§ 1

Uchyla się zarządzenie Nr 65/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia
12 września 2012 roku w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych
oraz Wydziału Filologiczno- Historycznego Filii w Piotrkowie Trybunalskim.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-03-06 11:03:00
Data aktualizacji:2013-03-06 11:03:00

Liczba wyświetleń strony: 1706

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka