Zarządzenie Nr 19/2013
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 10 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego w Uczelni

 

Na podstawie art. 129 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz.94 z późn. zm.), art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Ustala się dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dzień 2 maja 2013 roku (czwartek) jako wolny od pracy, w zamian wyznacza się 18 maja 2013 roku (sobota) jako dzień pracy.
  2. W przypadku konieczności wykonania pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w dniu ustalonym jako wolny, decyzję o zmianie harmonogramu czasu pracy podejmuje właściwy kierownik jednostki organizacyjnej.
  3. Powyższa zmiana harmonogramu pracy nie dotyczy pracowników zatrudnionych w równoważnym czasie pracy.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-04-10 14:28:08
Data aktualizacji:2013-04-23 14:39:20

Liczba wyświetleń strony: 1805

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka