Traci moc na podstawie Zarządzenia Nr 10/2019

Zarządzenie Nr 25/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 

z dnia 7 maja 2013 roku

w sprawie regulaminu wnioskowania, podziału i rozliczania środków finansowych  na działalność statutową

                                                                                                                                       

Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu zarządza się, co następuje:

 

§1

Wprowadza się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach regulamin  wnioskowania, podziału i rozliczania środków finansowych  na działalność statutową, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Traci moc zarządzenie Nr 20/2011 rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie w sprawie regulaminu wnioskowania, podziału i rozliczania środków finansowych  na działalność statutową

 

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-05-08 10:02:32
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-08-28 12:30:12

Liczba wyświetleń strony: 4872

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka