Zarządzenie Nr 68/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 8 października 2013 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego

Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

§ 1

W Instytucie Pedagogiki i Psychologii Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego dokonuje się poniższych zmian:

 1. likwiduje się:
 1. Zakład Pedagogiki Pracy i Edukacji Ustawicznej,
 2. Zakład Pedeutologii.
 1. tworzy się Zakład Pedagogiki Pracy i Pedeutologii.

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1,  dotychczasową treść § 4 zarządzenia nr 82/2012 rektora Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 września 2012 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

W skład Instytutu Pedagogiki i Psychologii wchodzą:

 1. Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań,
 2. Zakład Pedagogiki Społecznej,
 3. Zakład Pedagogiki Pracy i Pedeutologii,

     a) Pracownia Zastosowań Informatyki w Edukacji,

 1. Zakład Pracy Socjalnej i Promocji Zdrowia,
 2. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji,
 3. Zakład Psychologii,
 4. Zakład Socjologii,
 5. Pracownia Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2013 roku.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2013-10-09 08:25:34
Data aktualizacji:2013-10-09 08:25:35

Liczba wyświetleń strony: 1353

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka