Traci moc na podstawie zarządzania nr 23/2015

Zarządzenie Nr 28/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 maja 2013 roku

w sprawie zasad gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych.

 

 

            Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 roku Nr 70, poz. 335 ze zm.), art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2007 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 79, poz. 864 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej „Funduszem”  tworzy się w wysokości określonej w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2007 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) 
  2. Zasady gospodarowania środkami Funduszu określa Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Za prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi Funduszu oraz za przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Funduszu Świadczeń Socjalnych odpowiadają:

  1. w Uczelni w Kielcach – kanclerz,
  2. w Filii w Piotrkowie Trybunalskim – Prorektor ds. Filii.

 

§ 3

Nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem środkami finansowymi Funduszu sprawuje rektor.

 

§ 4

 

Traci moc zarządzenie rektora Nr 41/2010 z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie zasad gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-05-20 14:38:11
Data aktualizacji:2015-04-22 09:29:33

Liczba wyświetleń strony: 2322

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka