Zarządzenie Nr 77/2013

 

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 14 października 2013 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 28/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych

 

 

 

            Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 roku Nr 70, poz. 335 ze zm.), art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2007 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz art. 27 ust. 1
i 2 oraz art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 79, poz. 864 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Traci moc § 2 zarządzenia nr 28/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych o treści:

 

„Za prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi Funduszu oraz za przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Funduszu Świadczeń Socjalnych odpowiadają:

  1. w Uczelni w Kielcach – kanclerz,
  2. w Filii w Piotrkowie Trybunalskim – Prorektor ds. Filii.”.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2013-10-18 14:41:33
Data aktualizacji:2013-10-18 15:22:25

Liczba wyświetleń strony: 1429

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka