Zarządzenie Nr 88/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 października 2013 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Nauk Pedagogicznych Wydziału Nauk Społecznych Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

W Instytucie Nauk Pedagogicznych Wydziału Nauk Społecznych dokonuje się poniższych zmian:

 1. zmienia się nazwę:
 1. Zakładu Historii i Teorii Kształcenia na Zakład Historii Oświaty i Wychowania oraz Teorii Kształcenia,
 2. Zakładu Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej na Zakład Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej i Resocjalizacyjnej,
 3. Pracowni Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przygotowania Pedagogicznego na Pracownię Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej,
 1. likwiduje się:
 1. Zakład Pedagogiki Terapeutycznej,
 2. Zakład Metodologii Badań Społecznych,
 3. Pracownię Edukacji Obronnej.
 1. tworzy się:
 1. Pracownię Pedagogiki Terapeutycznej,
 2. Pracownię Metodologii Badań Społecznych.

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1,  dotychczasową treść § 2 zarządzenia nr 12/2013  rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

W skład Instytutu Nauk Pedagogicznych wchodzą:

 

 1. Zakład Historii Oświaty i Wychowania oraz Teorii Kształcenia,
 2. Zakład Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej i Resocjalizacyjnej,
 3. Zakład Pedagogiki Zdrowia i Wychowania Fizycznego,
 4. Zakład Pedagogiki Pracy i Teorii Rozwoju Zawodowego,
 5. Pracownia Pedagogiki Terapeutycznej,
 6. Pracownia Psychologii,
 7. Pracownia Wychowania Estetycznego,
 8. Pracownia Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej,
 9. Pracownię Metodologii Badań Społecznych. ”

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-11-12 09:54:16
Data aktualizacji:2013-11-12 09:54:16

Liczba wyświetleń strony: 1333

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka