Zarządzenie Nr 99/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 18 grudnia 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Matematyki

 

 

            Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 16 ust. 9 i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Instytutu Matematyki stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-01-03 07:52:13
Data aktualizacji:2014-01-03 07:53:20

Liczba wyświetleń strony: 1247

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka