Zarządzenie Nr 100/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie opłat za wypożyczenie sprzętu narciarskiego

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Zarządzenie określa wysokość opłat za korzystanie ze sprzętu narciarskiego, stanowiącego własność UJK oraz przeznaczenie środków pieniężnych uzyskanych z tytułu korzystania z tego sprzętu.
 2. W rozumieniu Zarządzenia sprzęt narciarski stanowi komplet składający się z: nart wraz
  z wiązaniami, butów narciarskich i kijków. Sprzęt narciarski znajduje się w dyspozycji Studium Wychowania Fizycznego i Sportu i przeznaczony jest do prowadzenia szkolenia narciarskiego organizowanego w ramach działalności dydaktycznej i sportowej.
 3. Za korzystanie z kompletu sprzętu, o którym mowa w ust. 1, od każdej osoby pobierane są opłaty  
  w następujących wysokościach:

 

 1. uczestnik obozu dydaktycznego UJK -  8 zł za 1 dzień,
 2. student lub pracownik UJK nie będący uczestnikiem obozu dydaktycznego   -  12 zł za 1 dzień,
 3. osoby spoza UJK - 20 zł za 1 dzień,
 4. zorganizowane grupy (co najmniej 10 osób) spoza UJK - 15 zł za 1 dzień.

§ 2

1. Środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie ze sprzętu narciarskiego przeznacza się na bieżącą konserwację sprzętu oraz zakup nowego sprzętu.

2. Zasady prowadzenia dokumentacji finansowej związanej z wypożyczeniem sprzętu narciarskiego ustala Kwestor Uczelni.

§ 3

Sprzęt narciarski wypożyczany jest za zgodą kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

§ 4

Uchyla się zarządzenie Nr 41/99 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 30 listopada 1999 roku w sprawie opłat za wypożyczenie sprzętu narciarskiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-01-03 07:56:33
Data aktualizacji:2014-01-03 07:58:12

Liczba wyświetleń strony: 1695

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka