Zarządzenie Nr 94/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 listopada 2013 roku

w sprawie powołania bibliotecznej Komisji ds. selekcji i gospodarki zbiorami zbędnymi w Filii Biblioteki Uniwersyteckiej w Piotrkowie Trybunalskim

 

Na podstawie § 69 ust. 3 pkt 26 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 3,4 i 6 Regulaminu Organizacyjnego Filii Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia 79/2013 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej UJK, zarządza się, co następuje:

 

§1

 

W celu prowadzenia selekcji zbiorów bibliotecznych w Filii Biblioteki Uniwersyteckiej
w Piotrkowie Trybunalskim powołuję  Komisję ds. selekcji i gospodarki zbiorami zbędnymi
w składzie:

  1. mgr Urszula Jagodzińska – przewodnicząca,
  2. mgr Sylwia Miller-Sieroska – członek,
  3. mgr Agnieszka Rogozińska – członek,
  4. mgr Mariusz Woźniczka – członek.

 

 

§2

 

Komisja ds. selekcji i gospodarki zbiorami zbędnymi posiada charakter stałego zespołu roboczego powołanego na ustawowy okres trwania kadencji władz Uniwersytetu.

 

§3

 

Osoby powołane do Komisji ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne
z obwiązującymi przepisami przeprowadzenie selekcji w celu stworzenia optymalnych warunków do gromadzenia i udostępniania zbiorów przez eliminowanie pozycji nieprzydatnych, w stosunku do aktualnych i przewidywanych potrzeb.

 

§4

 

Organizację prac Komisji określa szczegółowo Instrukcja zasad i trybu prowadzenia selekcji oraz postępowania z materiałami zbędnymi, będąca załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

 

§5

 

Komisja podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora  ds. Filii Biblioteki.

 

§6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-11-29 11:53:11
Data aktualizacji:2013-11-29 11:53:12

Liczba wyświetleń strony: 1421

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka