traci moc na podstawie zarządzenia nr 75/2014

Zarządzenie Nr  95/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 28 listopada 2013 roku

w sprawie ustalenia składu Komisji ds. orderów i odznaczeń państwowych oraz nagród ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego a także nagród dla nauczycieli akademickich

 

            Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W składzie Komisji ds. orderów i odznaczeń państwowych oraz nagród ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego a także nagród dla nauczycieli akademickich dokonuje się następujących zmian:

1)  w miejsce dr hab. Lucyny Wiśniewskiej-Rutkowskiej prof. UJK powołuje się dr hab. Jarosława Karpacza prof. UJK,

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmiany określonej w § 1, skład Komisji ds. orderów i odznaczeń państwowych oraz nagród ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego a także nagród dla nauczycieli akademickich przedstawia się następująco:

 

1)      dr hab. Barbara Zbroińska prof. UJK -  przewodnicząca,

2)      dr hab. Małgorzata Krzysztofik prof. UJK,

3)      dr hab. Jadwiga Muszyńska prof. UJK,

4)      dr hab. Barbara Gawdzik,

5)      dr hab. Janusz Łuszczyński prof. UJK,

6)      dr Grażyna Wiraszka,

7)      prof. zw. dr hab. Beata Wożakowska-Kapłon,

8)      dr Waldemar Firlej,

9)      dr hab. Marek Kątny prof. UJK,

10)   dr hab. Andrzej Pawlik,

11)   dr hab. Jarosław Karpacz prof. UJK,

12)   dr hab. Pelagia Bojko,

13)   dr Janusz Budziński,

14)   dr Wiesław Rogalski,

15)   dr Andrzej Witusik,

16)   przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,

17)   przedstawiciel ZNP.

 

§ 3

 

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia składu Komisji ds. orderów i odznaczeń państwowych oraz nagród ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego a także nagród dla nauczycieli akademickich

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-11-29 11:54:08
Data aktualizacji:2014-11-19 10:40:59

Liczba wyświetleń strony: 1540

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka