Zarządzenie Nr 17/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 9 kwietnia 2013 roku

w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach i zasadach odpłatności za kursy dokształcające w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 i 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się:

1)  wzór umowy o warunkach i zasadach  odpłatności za kursy dokształcające
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) wzór świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-04-10 14:24:40
Data aktualizacji:2013-05-08 11:16:26

Liczba wyświetleń strony: 1906

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka