Zarządzenie Nr 9/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 22 lutego 2013 roku

w sprawie wysokości stawek za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach realizowanych w ośrodku zamiejscowym w Staszowie

 

Na podstawie art. 151 ustawy z dnia 27  lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 10 i 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2011 Nr 243, poz. 1447 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uczelni na podstawie stosunku pracy i realizujący zajęcia dydaktyczne w ośrodku zamiejscowym w Staszowie, otrzymują wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wykonane w tym ośrodku obliczone według następujących stawek:

 

Lp.

Stanowisko

Stawka za godzinę obliczeniową odpowiadającą 45 minutom

1

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy

 87 zł

2

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, profesor wizytujący, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego

78 zł

3

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy wykładowca

73,50 zł

4

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor

48 zł

 

 

§ 2

Stawki wymienione w § 1 mają zastosowanie do obliczania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe realizowane przez pracowników uczelni w roku akademickim 2012/2013 r.

 

§ 3

Zasady wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe regulują odrębne przepisy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-02-25 12:40:04
Data aktualizacji:2013-02-25 12:40:05

Liczba wyświetleń strony: 1833

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka