Zarządzenie Nr 56/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 11 września 2013 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 1/2013 z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia druków umów cywilnoprawnych

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 69 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:


 § 1

  1. W zarządzeniu Rektora nr 1/2013 z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia druków umów cywilnoprawnych uchyla się dotychczasowy załącznik nr 1 - "umowa o dzieło dydaktyczne z jednoczesnym przeniesieniem praw autorskich".
  2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 wprowadza się załącznik nr 1 - "umowa o dzieło dydaktyczne z jednoczesnym przeniesieniem praw autorskich", w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-09-13 08:07:10
Data aktualizacji:2013-09-18 13:04:50

Liczba wyświetleń strony: 1989

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka