Zarządzenie Nr 93/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 listopada 2013 roku

w sprawie powołania bibliotecznej Komisji ds. skontrum zbiorów w Filii Biblioteki Uniwersyteckiej w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

Na podstawie § 69 ust. 3 pkt 26 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, § 32 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr   205, poz. 1283 ze zm.) i § 3,4 i 7 Regulaminu Organizacyjnego Filii Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia 79/2013 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej UJK zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję ds. skontrum zbiorów w Filii Biblioteki Uniwersyteckiej w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach w składzie:

  1. mgr Liliana Koblenzer – przewodnicząca,
  2. dr Jolanta Dybała – członek,
  3. mgr Magdalena Lankocz – członek,
  4. mgr Ewa Witczak – członek.

 

§2

 

Komisja ds. skontrum posiada charakter stałego zespołu roboczego powołanego na ustawowy okres trwania kadencji władz Uniwersytetu.

 

§3

 

Osoby powołane do Komisji ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne
z obwiązującymi przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych.

 

§4

 

Organizację prac Komisji określa szczegółowo Regulamin Komisji ds. skontrum, będący załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

 

§5

 

Komisja podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora  ds. Filii Biblioteki.

 

§6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-11-29 11:48:38
Data aktualizacji:2013-11-29 11:48:39

Liczba wyświetleń strony: 1338

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka