Zarządzenie Nr 91/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 listopada 2013 roku

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego w Uczelni

 

 

Na podstawie art. 129 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz.94 z późn. zm.), art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

  1. Ustala się dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dzień 27.12.2013 r. (piątek) jako wolny od pracy, w zamian wyznacza się 7.12.2013r., (sobota) jako dzień pracy.
  2. W przypadku konieczności wykonania pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w dniu ustalonym jako wolny, decyzję o zmianie harmonogramu czasu pracy podejmuje właściwy kierownik jednostki organizacyjnej.
  3. Powyższa zmiana harmonogramu pracy nie dotyczy pracowników zatrudnionych
    w równoważnym czasie pracy.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-11-25 11:47:05
Data aktualizacji:2013-11-25 11:47:06

Liczba wyświetleń strony: 2031

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka