Zarządzenie Nr 83/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 października 2013 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego

Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

§ 1

W Instytucie Pedagogiki i Psychologii Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego dokonuje się zmiany nazwy Zakładu Pedagogiki Pracy i Pedeutologii na Zakład Pedagogiki Pracy, Pedeutologii i Kształcenia Ustawicznego.

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmiany, o których mowa w § 1,  dotychczasową treść § 4 zarządzenia nr 82/2012 rektora Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 września 2012 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

W skład Instytutu Pedagogiki i Psychologii wchodzą:

  1. Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań,
  2. Zakład Pedagogiki Społecznej,
  3. Zakład Pedagogiki Pracy, Pedeutologii i Kształcenia Ustawicznego,

     a) Pracownia Zastosowań Informatyki w Edukacji,

  1. Zakład Pracy Socjalnej i Promocji Zdrowia,
  2. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji,
  3. Zakład Psychologii,
  4. Zakład Socjologii,
  5. Pracownia Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-11-12 09:39:51
Data aktualizacji:2013-11-12 09:39:52

Liczba wyświetleń strony: 1365

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka