Zarządzenie Nr 101/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 grudnia 2013 roku

 

w sprawie sprostowania zarządzenia nr 21/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2013/2014 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

            Na podstawie § 10 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

  1. W zarządzeniu nr 21/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2013/2014 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dokonuje się sprostowania § 2.
  2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 polega na zastąpieniu treści w brzmieniu:

 

 ferie zimowe

20.12.2013 – 06.01.2014

 

treścią w brzmieniu:

 

 ferie zimowe

21.12.2013 – 06.01.2014

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-01-03 08:00:28
Data aktualizacji:2014-01-03 08:00:59

Liczba wyświetleń strony: 1898

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka