Zarządzenie Nr 67/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 2 października 2013 roku

zmieniające zarządzenie Nr 24 /2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zasad rozliczania i ewidencji w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach projektu
pn. „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach – II etap budowy Campusu Uniwersyteckiego.”

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.) oraz na podstawie  art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223, z późn. zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu nr 24/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad rozliczania i ewidencji
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy Campusu Uniwersyteckiego.”
dotychczasowy załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem o treści
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 października 2013 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-10-09 08:23:46
Data aktualizacji:2013-10-09 08:23:46

Liczba wyświetleń strony: 1413

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka