traci moc na podstawie zarządzenie nr 12/2015

Zarządzenie Nr 60/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 23 września 2013 roku

w sprawie zmiany zarządzenie Nr 86/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 października 2012  roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a, ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1366 ze zm.) w związku z § 2 ust. 2 pkt 7 Uchwały Senatu nr 26/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje do składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia Panią dr Joannę Karczewską – przedstawiciel WP (kształcenie nauczycieli).

 

§ 2

Aktualny skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, po wprowadzeniu zmiany o której mowa w § 1 przedstawia się następująco:

 1. dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK - przewodnicząca,
 2. dr Marta Repelewicz  - przewodnicząca Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich (WM),
 3. dr hab. Mirosław Babiarz, prof. UJK - przedstawiciel WP (kształcenie nauczycieli),
 4. dr Joanna Karczewska - przedstawiciel WP (kształcenie nauczycieli),
 5. dr Katarzyna Ziołowicz - przedstawiciel WP (kierunki artystyczne),
 6. dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK - przedstawiciel WPiA,
 7. dr Tomasz Chrząstek - przedstawiciel WH,
 8. dr Renata Stępień - przedstawiciel WO,
 9. dr Izabela Konieczna - przedstawiciel WA,
 10. dr Jacek Bonarek - przedstawiciel WFH (Filia),
 11.  dr Maria Szymańska- przedstawiciel WNS (Filia),
 12. dr Robert Dutkiewicz - przedstawiciel SW,
 13. dr Ewa Mamrot-Tuszyńska - przedstawiciel SJ,
 14. mgr Olga Kalińska - Kierownik Wdrożenia ZSI,
 15. mgr Agnieszka Świerczek - Kierownik Działu Nauczania,
 16. mgr Elżbieta Kurkowska - Kierownik Akademickiego Biura Karier,
 17. mgr Grzegorz Rykowski - przedstawiciel URSD,
 18. Łukasz Kowalczyk- przedstawiciel URSS,
 19. Marek Borowski - przedstawiciel URSS.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-09-24 11:07:08
Data aktualizacji:2015-02-16 08:30:48

Liczba wyświetleń strony: 1545

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka