Zarządzenie Nr 6/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 13 lutego 2013 roku

w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164. poz.1365 z późn. zm.) oraz art. 274 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 12410 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Kartę audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 14/2009 rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie funkcjonowania audytu wewnętrznego w Uczelni.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-02-13 14:40:57
Data aktualizacji:2013-02-13 14:42:02

Liczba wyświetleń strony: 1915

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka