traci moc na podstawie zarządzenia nr 80/2013

Zarządzenie Nr 44/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udostępniania i korzystania ze  zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 41 ust. 2 Statutu zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Rektor Uniwersytetu zatwierdza Regulamin udostępniania i korzystania ze  zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  2. Regulamin, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 10/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-07-03 12:09:07
Data aktualizacji:2013-10-30 10:31:33

Liczba wyświetleń strony: 1595

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka